RaJu-NVO yhteistyö

Raision Jumpparit ja Naantalin Voimistelijat tekevät yhteistyötä, jonka tarkoituksena on nostaa joukkuevoimistelun tasoa Raisiossa ja Naantalissa. Toisena tärkeänä tavoitteena on vastata nuorten urheilijoiden drop out-ilmiöön ja näin pidentää joukkuevoimistelijoiden kilpauraa yli murrosiän.

Yhteistyöjoukkueita muodostettiin heti yhteistyön alkutaipaleella kolme; nuorempien joukkuevoimistelijoiden Minelle-joukkue, SM-sarjan joukkuevoimistelujoukkue Felidae sekä tanssillisen voimistelun joukkue Dioria. Kilpailuissa yhteistyöjoukkueet edustavat molempia seuroja.

Raision Jumppareiden kunniapuheenjohtaja ja yhteistyön aloittamisen aikaan puheenjohtajana toiminut Tuuli Salospohja pitää tärkeänä nuorten saattamista eteenpäin:

”Pidämme huolta, että jokaiselle on tarjolla jotakin eri elämäntilanteisiin ja motivaatiotasoihin sopivaa. Seuraamme erityisesti kilparyhmiin kuuluvien voimistelijoiden tekemisiä heidän teinivuosinaan, jotta emme hukkaisi ainakaan niitä, jotka ovat jatkaneet siihen asti valitsemansa lajin parissa.”

Yhteistyöjoukkueiden tarkoituksena on lisäksi saada valmentajien ammattitaito laajempaan käyttöön. Naantalin Voimistelijoiden nykyinen puheenjohtaja ja yhteistyön aloittamisen aikainen valmennusvastaava Virve Vuoristo kommentoi yhteistyön merkitystä:

”Joukkuevoimistelu on laji, joka vaatii paljon niin voimistelijoilta kuin valmentajiltakin. Yhteistyöjoukkueilla saamme jokaiselle tytölle sopivantasoisen joukkueen ja samalla myös turvattua harrastuksen jatkumisen. Valmentajat taas saavat toisiltaan apua ja tukea aikaa vievässä ja työläässä valmennustoiminnassa.”

Molemmissa seuroissa ollaan innoissaan  yhteistyöstä. Tavoitteena on toimia avoimesti ja hyvässä hengessä: seurat antavat toisilleen säännöllisesti rakentavaa palautetta toteutetusta yhteistyöstä.


Lisätiedot:
RaJu / Teija Koskinen puheenjohtaja@raisionjumpparit.fi
NVo / Virve Vuoristo, virve.vuoristo@gmail.com