Toimintasuunnitelma


Vuoden 2023 päätavoitteet

Hallitus ja työntekijät ovat yhdessä päättäneet vuoden 2023 tavoitekorttiin kirjattavan tavoiteltaviksi kokonaisuuksiksi konkreettisia, seuran ydintoiminnalle ja tähän hetkeen kuuluvat tärkeät tavoitteet, jotka toteutuessaan palkitsevat ja joiden tuloksia pystytään arvioimaan.

  1. Lisää luovia ideoita markkinointiin
  2. Kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen kannustaminen
    • sosiaalisen median aktivointi 
  3. Tukijoukkojen innostaminen ja sitouttaminen 
  4. Yhtenäinen tukijoukko / fanikulttuuri 
    • kilpailufiiliksen ja seurahengen nostatus
  5. Uusien toimijoiden houkuttelu (ohjaajat ja valmentajat) 

Tavoitteiden toteutuksesta vastaaviin työryhmiin otetaan mukaan myös hallituksen ulkopuolisia seuratouhukkaita.