Reilu, reipas ja riemukas - reilun pelin periaatteet

Raision Jumpparit on sitoutunut noudattamaan Reilun pelin periaatteita. 

Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.


1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

2. Vastuu kasvatuksesta

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen