Yleiset pelisäännöt

Raision Jumpparit ry:n yleiset pelisäännöt

1. Raision Jumpparit tarjoaa yhden ilmaisen tutustumiskerran tunneilleen.

2. Seura tarjoaa aina korvaavan harjoituskerran ohjaajan esteestä johtuneen peruutuksen tilalle. Seura yrittää järjestää, mutta ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään korvaavaa tuntia sellaisen harjoituskerran tilalle, jonka peruutus johtuu Raision kaupungin salivuoron peruutuksesta.

3. Ohjaaja ilmoittaa tulevasta sijaisestaan edellisillä harjoituskerroilla sellaisissa tapauksissa, joissa tieto poissaolosta on etukäteen tiedossa. Seura ei ole velvollinen ilmoittamaan sijaisista sellaisissa tapauksissa, joissa sijaisen tarve ilmenee alle viikkoa ennen ko. harjoituskertaa (esim. sairaustapaukset).

4. Seuralla on oikeus peruuttaa sellaiset tunnit kokonaan loppukaudelta, joilla ilmoittautuneita / säännöllisiä kävijöitä on jatkuvasti alle 6 toimintakauden ensimmäisen kuukauden ajan.

5. Seuran laskutus ja tiedotus tapahtuu sähköisesti. Tätä varten jokaisen jäsenen on huolehdittava, että yhteystiedot ovat ajan tasalla Raision Jumpparien jäsenrekisterissä. 

6. Kausimaksut tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksuhuomautuksista Raision Jumpparit perii 5 e / huomautus + viivästyskorko 8,5%. Kahden huomautuksen jälkeen Raision Jumpparit antaa maksamattomat laskut ulkoisen perintätoimiston selvitettäviksi.

7. Jos olet jo ilmoittautunut mukaan kaudelle, mutta haluatkin peruuttaa ilmoittautumisesi, tulee siitä ilmoittaa aina kirjallisesti seuran osoitteeseen toimisto@raisionjumpparit.fi . Jos ilmoittautumista ei peruta, jää lasku maksamattomana jäsenrekisteriin.

8. Lopullinen maksu perustunneista määräytyy peruutustapauksissa kauden alusta tai myöhemmin mukaan tulleiden kohdalla ilmoittautumispäivämäärästä lukien kuluneiden viikkojen mukaan siten, että alle 16-vuotiailta laskutetaan 6e / vk, yli 16-vuotiailta 8e / vk. Lasku korjataan tai mahdollinen hyvitys suoritetaan peruutusilmoituksen jälkeen, peruutuspäivämäärästä lukien. Laskun loppusummasta Raision Jumpparit vähentää valmiiksi yhden tutustumiskerran hinnan 6e / 8e. Maksettavaksi tulee myös kauden jäsenmaksu, sillä seura ei voi laskuttaa kertamaksuja muilta kuin jäseniltään. Taito- ja valmennusryhmien voimistelijoiden kertamaksu on 10e/treenikerta.

9. Raision Jumpparit ei vakuuta jäseniään vaan jokaisella jäsenellä tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus omasta vakuutusyhtiöstä.

10. Seuran tapahtumissa, kilpailuissa ja jumppatunneilta otettuja kuvia ja videoita saatetaan julkaista nettisivuilla ja käyttää hyödyksi myös seuran markkinoinnissa. Täytäthän tätä varten kuvauslupakohdan jäsenrekisterissä. Valmennusryhmäläisiltä Voimisteluliitto edellyttää kuvausluvan antamista, jotta kilpailuihin voi osallistua. 

11. Otammehan toisemme huomioon tunneilla: puhelimen käyttäminen tunneilla ei ole suotavaa, tunneille toivotaan tultavan ajoissa ja asianmukaisissa varusteissa sekä annettavan tilaa taas sujuvasti seuraaville ryhmille tuntien väleissä.

12. Raision Jumpparit edistää toiminnallaan ja toiminnassaan päihteettömyyttä. Raision kaupunki julistautui savuttomaksi jo vuoden 2009 alussa. Edellytämme jäsentemme sekä heidän huoltajiensa toteuttavan tätä periaatetta harjoituspaikoilla käydessään.

13. Raision Jumpparit edellyttää vanhemmilta muutenkin esimerkillistä käytöstä lasten läsnäollessa, esimerkiksi kaikkien tasapuolista kannustamista kilpailuissa suorituksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta riippumatta.