Vastuullisuus

Vastuullinen voimistelu ja seuratoiminta on turvallista jokaiselle. Ympäristö on positiivinen ja oppimista tukeva – onnistumme, menestymme ja koemme elämyksiä yhdessä tehden.

Raision Jumppareissa vastuullisuus on erottamaton osa seuran toimintaa. Samalla vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä niin jäsenien, seuratouhukkaiden, toimihenkilöiden kuin kehittyvän seuraorganisaation näkökulmasta.

Raision Jumppareiden vastuullisuusohjelma

Seuran eettiset linjaukset ja vastuullisuusohjelma pohjautuvat Urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan sekä Voimistelun eettisiin periaatteisiin. Vastuullisuusohjelmamme osa-alueet ovat:

 • turvallinen toimintaympäristö
 • hyvä hallinto
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
 • ympäristö ja ilmasto
 • antidoping

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Seurassa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Kaiken toiminnan tulee olla turvallista. Seurassa puututaan epäkohtiin, kannustetaan toisia ja rakennetaan positiivista ilmapiiriä omalla toiminnalla.

Toimenpiteet:

 • Selvitämme rikostaustan alaikäisiä lapsia ja nuoria ohjaavilta aikuisilta.
 • Seurassa on yhteiset säännöt, valmentajien ja ohjaajien säännöt, valmennusryhmien huoltajien säännöt sekä joukkueilla omat pelisäännöt, joita noudatetaan.
 • Seuralla on epäasiallisen käytöksen käsittelyn toimintamalli, jota käytetään välineenä seuran sisäisissä epäasiallisen käytöksen tai vastaavissa ongelmatilanteissa.
 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan toiminta nojautuu Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin sekä Lasten voimistelun linjaukseen.
 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan ohjaajat ohjataan osallistumaan Et ole yksin -verkkokoulutukseen.


HYVÄ HALLINTO

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Toimenpiteet:

 • Seuramme säännöt ja ohjeistukset ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla ja ne löytyvät seuran nettisivuilta.
 • Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja.
 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista.
 • Seuran hallitus on tutustunut ja sitoutunut urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin.
 • Jokainen hallituksen jäsen on suorittanut Seuran hallinto -verkkokurssin.
 • Seuran työntekijöiden työsopimukset sekä muut työsuhteeseen liittyvät asiat ovat kunnossa.

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaharrastukseen sekä urheiluseuran päätöksentekoon.

Toimenpiteet:

 • Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia. Seurassamme on mahdollista harrastaa edullisesti.
 • Seurassa on vapaaoppilaskäytäntö.
 • Tarjoamme harrastusmahdollisuuksia lapsilähtöisesti, eri harjoitteluintensiteetin tasoilla.
 • Viestimme monipuolisesti: kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kehitämme osaamista yhdenvertaisen kommunikoinnin taidosta esimerkiksi valmennustyössä.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Seura arvioi omien toimintojensa ympäristövaikutuksia ja tiedostaa eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset.

Toimenpiteet:

 • Kannustamme kulkemaan harjoituksiin kimppakyydein, pyöräillen tai kävellen. Kannustamme matkustamaan kilpailu-, esiintymis- ja muut vastaavat pidemmät matkat kimppakyydein, julkisin kulkuvälinein tai yhteiskuljetuksin.
 • Kierrätämme kilpailuasuja, vaatteita ja välineitä seuran hallinnoiman Facebook-ryhmän kautta sekä näytösasuja seuran oman "näytösvaatevaraston" puitteissa.
 • Tarjoamme liikuntaharrastusta eri puolilla Raisiota, mikä mahdollistaa lähiliikunnan yhä useammalle.
 • Käytämme digitaalisia viestintävälineitä.
 • Pyrimme paperittomuuteen toiminnassamme.

ANTIDOPING

 • Seuran hallitus on tutustunut voimistelun antidoping-ohjelmaan.

Raision Jumpparit on sitoutunut urheilun yhteisiin Reilun pelin periaatteisiin. Tutustu myös Turvallisesti voimistelussa -materiaaliin.

Muita materiaaleja