Info ohjaajille ja valmentajille

Raision Jumpparien ohjaajat ja valmentajat noudattavat oheisia pelisääntöjä.

Seuratouhukkaiden roolit ja tehtävät RaJussa:

Pelisäännöt, sopimuspohjat, ohjausilmoitukset, matkalaskut ja ohjeistuksia:


Jäsentietopalveluun (Hoika) harjoituskerran lisääminen ja osallistujien ilmoittaminen:

Kuukausipalkkalaiset

Huom! Kuukausipalkkalaisten tulee toimittaa ohjausilmoitus joka kuun 22. päivään mennessä. Tämän jälkeen toimitetut ohjausilmoitukset maksetaan vasta seuraavan kuun palkassa.

Hae tutoria

Seurassamme valmentajilla, ohjaajilla ja apuohjaajilla on mahdollisuus hakea tutorin tukea monenlaisiin tilanteisiin. Tutustu asiaan tarkemmin täältä ja täytä hakulomake.

Toimintasäännöt kaikille ohjaajille ja valmentajille

Hyvä ohjaaja / valmentaja…

1. on seuran tärkein käyntikortti: hänen asenteensa jumppareita, heidän vanhempiaan ja ohjaamista kohtaan on aina seuran arvojen mukaisesti reilu, reipas ja riemukas.

2. on esimerkki jumppareille: hän on tunneillaan aina ajoissa, huolehtii omalta osaltaan hyvistä käytöstavoista, sopivasta kielenkäytöstä ja asiallisesta, liikuntaan sopivasta pukeutumisesta tunneilla.

3. ottaa kaikki jumpparit huomioon yksilöinä, on tasapuolinen, luo mukavan ja turvallisen ilmapiirin, antaa kannustavaa palautetta ja tsemppaa, eli ennen muuta – edistää ja ylläpitää liikunnan riemua tunneillaan!

4. suunnittelee tuntinsa ja koko jumppakauden tavoitteet aina huolella etukäteen.

5. tukee ja tiedottaa apuohjaajia / -valmentajia suunnitelmistaan; osallistaa ja kannustaa heitä myönteisellä tavalla.

6. kouluttautuu ja kehittää itseään jatkuvasti ohjaajana / valmentajana, ja ottaa vastaan palautetta.

7. on tietoinen lasten mahdollisista sairauksista tai erityistarpeista, ja huomioi ne mahdollisuuksien mukaan tunneillaan.

8. järjestää tarpeen vaatiessa itse itselleen sijaisen (tämä kuuluu vastuuohjaajan / -valmentajan velvollisuuksiin). Jos peruutus kuitenkin täytyy tehdä, hän sitoutuu pitämään korvaavan tunnin myöhemmin kauden aikana. Muutosilmoitukset on tehtävä aina ajoissa – viimeistään edeltävällä harjoituskerralla. Akuuteista sairaustapauksista pitää ilmoittaa puhelimitse toiminnanjohtajalle / lajivastaavalle. Tiedottaa kaikista mahdollisista muutoksista toiminnanjohtajaa - tiedotteet lähtevät jumppareille toiminnanjohtajan kautta, jos ohjaaja toimittaa valmiin tekstin liitettäväksi.

9. ilmoittaa oman ryhmänsä kohdalla käyttämättä jätetyistä salivuoroista / salivuoromuutoksista ja peruuttaa tyhjän vuoron hyvissä ajoin toiminnanjohtajalle / Kerttulan liikuntahallille.

10. jää odottamaan, että jokaista alaikäistä lasta tullaan hakemaan.

11. osallistuu aktiivisesti seuran sisäisiin lajipalavereihin, koulutuksiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin, kun sellaisia järjestetään.

12. huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti oman ryhmänsä informoinnista kauden aikana, esim. alkukirje, yhteystiedot, pyhäpäivät jne. Hän tiedottaa omalta osaltaan jumppareita ja heidän huoltajiaan kaikkia seuran jäseniä koskevista asioista.

13. pitää ensiaputaitonsa ajan tasalla. Ohjaajalla/valmentajalla on oltava ensiaputarvikkeet saatavilla jokaisella tunnillaan. Tarvikepaketteihin saa tarvittaessa täydennystä seuran toimistolta.

Lisäksi…

14. Raision Jumpparien luovuttamia sähköpostilistoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin seuran sisäisten asioiden välittämiseen omalle ryhmälle / joukkueelle tai seuran ohjaajille / valmentajille / johtokunnan jäsenille.

15. Mahdollisissa ongelmatilanteissa ohjaajan/valmentajan tulee olla yhteydessä johtokuntaan.

Toimintasäännöt kilpailevien joukkueiden/ryhmien/yksilöiden valmentajille

Seuran hallitus vastaa valmennusjärjestelmän kehittämisestä seuran arvojen mukaisesti yhteistyössä sisarseurojen ja valmentajien kanssa. Kaikkiin valmennusryhmiin otetaan kilpailukausien välillä mukaan uusia jumppareita ja uusia valmennusryhmiä perustetaan vuosittain hallituksen päättämällä tavalla.

1. Valmentaja on velvollinen osallistumaan edustamansa lajin lajipalavereihin, oman ryhmän/joukkueen vanhempainiltoihin sekä seuran yhteisiin koulutuksiin.

2. Valmentaja sitoutuu tekemään yhteistyötä seuran muiden valmentajien ja lajiryhmien kesken.

3. Vastuuvalmentaja huolehtii yhdessä joukkueenjohtajien kanssa uusien jumppareiden ja heidän vanhempiensa perehdyttämisestä valmennusryhmän toimintaan, tavoitteisiin ja harjoitteluun.

4. Kilpailevien ryhmien/joukkueiden kausisuunnitelmat tulee toimittaa lajivastaavan kautta tiedoksi seuran hallitukselle (treenimäärät, tavoitteet, kilpailut, leirit ja muut tapahtumat sekä budjetti).

5. Valmentaja osallistuu ryhmänsä pelisääntökeskusteluihin ja toimittaa ryhmän/joukkueen ja mahdollisesti myös heidän huoltajiaan koskevat pelisäännöt seuralle tiedoksi.

6. Kilpailevien valmennusryhmien tulee nimetä jumpparien / jumpparien vanhempien keskuudesta joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja (myös joukkueenjohtaja voi toimia rahastonhoitajana) seuran, valmentajien ja jumpparien / vanhempien välisen yhteistyön tehostamiseksi. Valmennusryhmien tulee toimittaa kirjanpitonsa hallitukselle vuosittain.

7. Valmentajat suunnittelevat valmennusryhmän kausikohtaisen talousarvion yhdessä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa, ja informoi siitä valmennusryhmän vanhempia kauden alussa. Talousarviota suunniteltaessa tulee huomioida valmennusryhmään kuuluvien lasten ikä ja uran vaihe. Raision Jumpparit suosittelee valmennusryhmiä pidättäytymään kaikista sellaisista sen uran vaiheeseen nähden ei-välttämättömistä hankinnoista ja matkoista, jotka voivat lisätä valmennusryhmän jäsenten välistä eriarvoisuutta. Jos ryhmä päättää osallistua esimerkiksi ulkomaille suuntautuvaan voimistelutapahtumaan, mukaan lähteminen ei voi olla pakollista, ja päätös osallistumisesta tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että ryhmä voi tehdä matkakulujen kattamiseksi yhteistä varainhankintaa.

8. Valmentajan velvollisuutena on hankkia alaikäisille voimistelijoille huoltaja, mikäli ei itse pysty osallistumaan tapahtumaan/kilpailuun, johon on omia valmennettaviaan ilmoittanut.

9. Seura maksaa ohjauspalkkion lähtökohtaisesti yhdelle valmentajalle ja yhdelle apuvalmentajalle / ohjauskerta. Mahdollisista jumppakausikohtaisista poikkeustapauksista päätetään hallituksessa, jolle pitää toimittaa niistä erillinen anomus kauden alussa.

10. Valmentajan tekemät kilpailuohjelmat ja tuottamat kilpailumusiikit jäävät Raision Jumpparien käyttöön, vaikka hän itse tai hänen valmentamansa joukkue, ryhmä tai yksilö vaihtaisi seuraa.