1987-1997

Tästä kaikki alkoi. Kuva 80-luvun alkupuolelta. Kuloisten koulun musiikkiliikuntakerho ja ohjaaja Riitta Salospohja. Vajaa puolet kuvassa olevista on toiminut seuramme tehtävissä joko valmentajana tai voimistelijana vapaavoimistelun ja telinevoimistelun puolella.

Raision Jumpparit ry:n 10-vuotishistoriikki

Julkaistu Raision Jumppareiden 10-vuotisjulkaisussa marraskuussa 1997. Historiikin on kirjoittanut seuran perustajajäsen ja silloinen puheenjohtaja Jorma Salospohja.

10-vuotias ihminen katsotaan tietysti vielä lapseksi. Seuran tai yhdistyksen ikänä tuon vuosimäärän ei myöskään tarvitse olla kovin merkittävä. Se on kuitenkin Raision Jumppareille ensimmäinen merkkipaalu, joka sitten vuosien kuluttua on pohjana seuraaville.

Koko seuran toiminnan aikana mukana olleena olen saanut tämän tehtäväksi ja olen yrittänyt aktivoida kovasti muistikeskuksiani. Apuna olen tietenkin käyttänyt kirjoitettua ja kuvallista dokumenttiaineistoa, lähinnä seuran johtokunnan kokouspöytäkirjoja, lehtileikkeitä ja asiaan muuten liittyviä tekstejä. Tässä yhteydessä on todettava, että materiaalipohja ei suinkaan kaikkien vuosien kohdalla ollut täydellistä, joten joudun osin luottamaan äsken mainittuihin omiin muistikykyihini. Korjattakoon mahdolliset virheeni sitten seuraavassa historiikissa.

Pohjaa Raision Jumppareiden syntymiselle loi jo se, että kaupungissamme asui paljon lapsia ja nuoria, jotka olivat menestyneet kansallisesti eri voimistelukilpailuissa erittäin hyvin, mutta joutuivat pakosta harjoittelemaan joko kaupungin ulkopuolella tai vain seuratoiminnan ulkopuolella. Raisiossa oli 1980-luvulla useita hyviä nuoria telinevoimistelijoita ja koulujen kerhotoimintaan osallistuneita vapaavoimistelujoukkueita. Lisäksi vaikutti siltä, että kaupungistamme löytyisi tarvittava määrä asiansa osaavia valmentajia.

30. päivänä joulukuuta 1987

Kokoontui kuuden hengen ryhmä Raimo Hillbergin kotona ajatuksena tutkia mahdollisuuksia voimisteluseuran perustamiselle. Paikalla olivat Juha Heikkilä, Raimo Hillberg, Auli raunio, Jorma Salospohja ja Kari Seppälä, kutsuttuna asiantuntijana oli läsnä Raimo Heinonen, Turun Urheiluliiton puheenjohtaja ja olympialaisten mitalivoimistelija. Vireän keskustelun pohjalta todettiin, että kaikki mahdollisuudet toimivan voimisteluseuran synnyttämiselle olivat olemassa ja päätettiin ryhtyä toteuttamaan ajatusta.

Perustava kokous pidettiin samana iltana klo 20.15 ja seuran johtokuntaan kutsuttiin lisäksi Pertti Pernaja, Ensio Rakkolainen, Lasse Tuominen ja Riitta Salospohja. Samalla päätettiin liittyä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton kahteen lajiliittoon, Suomen Voimisteluliittoon ja Suomen Naisten Liikuntakasvatusliittoon.

Kahden kuukauden sisällä seura rekisteröitiin ja tammikuun alussa 1988 aloitettiin käytännön valmennustoiminta. Ensimmäisenä toimikautena seuran jäseniä oli n. 80 telinevoimistelun ja vapaavoimistelun piiristä. Telinevoimistelua valmensivat ja ohjasivat tyttöjen puolella Sari Teräväinen, Heidi Asikainen, Jenni Alasmaa ja Miia Rauhanen ja poikien puolella Raimo ja Jouni Hillberg, Lasse ja Perttu Tuominen, Pertti Pernaja, Hannu Arola, Aaro Rakkolainen , Mikko Rytsä ja Jorma Salospohja. Vapaavoimistelua ohjasivat Riitta Salospohja, Sanna Innola ja Elina Naski.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana sai seura vaativan tehtävän telinevoimistelun nuorten pohjoismaisten mestaruuskisojen järjestäjänä uudessa kauniissa Kerttulan liikuntahallissa, johon perustamisvaiheessa oli kaupungin toimesta hankittu kansainväliset vaatimukset täyttävät voimistelutelineet. Kerttulan hallin sisätiloissa oli myös tehokkaaseen harjoitteluun tarvittava "voimistelumonttu". Kisat onnistuivat järjestelyiltään mainiosti ja seura jo ensimmäisinä toimintakuukausinaan tuli tunnetuksi suomalaisessa voimistelumaailmassa.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana koulutettiin kaikki valmentajat vähintään C-valmentajatasolle ja tätä koulutustavoitetta on pyritty jatkamaan ja samalla kehittämään koko toiminnan aikana.

Vuonna 1989

Seuran lajivalikoimaan lisättiin rytminen kilpavoimistelu ja seura sai valmentajaksi innokkaan ja määrätietoisen Mari-Anne Anttosen. Valmennusryhmään kuului kuusi tyttöä. Vapaavoimistelun ryhmät tekivät seuraamme tunnetuksi Riitta Salospohjan johdolla. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto täytti 90 vuotta ja seuramme vapaavoimistelijat kutsuttiin esiintymään juhlien yhteydessä Naisvoimistelupäivän näytökseen Helsingin Finlandia-talossa. Seuran vapaavoimistelun kilpailujoukkue osallistui myös SNLL:n mestaruuskilpailuihin ja ylsi loppukilpailusijoitukseen. 1989 järjestettiin Raisiossa suuret Koululiikuntaliiton kilpailut , joissa osallistujia oli yli 900. Seuralla oli keskeinen osa näiden voimistelukilpailujen järjestämisessä. Seuran ensimmäisen tunnuksen, kankaisen rintamerkin suunnitteli Pertti Pernaja. Jäsenmäärä kohosi yli sadan. Raision kaupungin oma kuntovoimistelutoiminta eri kouluilla annettiin myös seuran hoidettavaksi. 

Vuonna 1990 ja 1991

Raision Jumpparit alkoi laajeta sekä jäsen- että valmentajamäärän suhteen. Harjoituskertoja viikossa oli 30-40. Tämä edellytti tietysti vahvaa valmentajakoulutusta. Valmennuksen tuloksena ja voimistelijoiden tason ansiosta saavutettiin menestyksiä sekä teline- että vapaavoimistelussa. Seuran oma verryttelypuku tuli käyttöön. Sen suunnitteli Tuuli Salospohja.

Vuonna 1992

Seuran jäsenluku oli 350 ja valmentajia oli 22. Anna Laakso saavutti rytmisessä kilpavoimistelussa "kirppusarjan" mestaruuden. Hänen ohellaan monet tyttövoimistelijat menestyivät telinevoimistelun puolella hyvin ja luokkanousuja tapahtui useita kauden aikana. Vapaavoimistelussa toiminta laajeni myös käsittämään paraatityttöryhmän, jota kehitteli Sanna Innola. Vanhempainyhdistystoiminta aloitettiin Marjukka Ylikylän johdolla.

Vuonna 1993

Seuran toiminnan huippukohtana oli Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton mestaruuskilpailujen järjestäminen 17.-18.4. Kerttulan liikuntahallissa. Kilpailuihin osallistui yhteensä 100 joukkuetta ja n. 900 voimistelijaa. Suurin osa seuran 370 jäsenestä oli mukana kisojen järjestämisessä ja Raision Jumpparit saivat monenlaista apua kaupungilta ja sen yrityksiltä. Seuran ensimmäinen sihteeri ja rahastonhoitaja joutui virkansa laajenemisen takia luopumaan tehtävistään. Kaisa Innola jatkoi sihteerinä ja Raimo Hillberg rahastonhoitajana.

Seuran voimistelijoista 40 osallistui syksyllä pidettyjen lentopallokilpailun EM-kisojen yhteydessä "Balloons"-liikuntanäytökseen. Seuramme edustaja osallistui myös näytöksen koreografian tekoon. Rytmisen kilpavoimistelun puolella Anu Savola ja Noora Lehtimäki valittiin kansalliseen valmennusrenkaaseen. Pertti Pernaja suunnitteli seuran viirin. Seuran lajivalikoima kasvoi edelleen Tuuli Salospohjan aloittaessa aerobic-toiminnan.

SNLL antoi vuoden loppupuolella seuralle tunnustuksena toiminnasta markkinointiviirin.

Vuonna 1994

Seuraavana toimintavuonna seuramme jäsenmäärä kohosi yli neljänsadan. Toinen lajiliittomme Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto muuttui Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat ry:ksi. Suomen Voimisteluliitto pysyi edelleen itsenäisenä lajiliittona ja Raision Jumpparit jatkoi edelleen jäsenyyttään myös siinä.

Tämän toimintakauden aikana seuran jäsenet osallistuivat ensimmäisen kerran kansainväliseen voimistelutapahtumaan (Baltiska Spelen) Malmössä. Pallovarjojoukkue ja pomppupallojoukkue osallistuivat Svolin kenttänäytöksiin. Pallovarjo-ohjelman oli suunnitellut Riitta Salospohja. Malmön matka suoritettiin bussilla ja matkaan osallistui n. 30 seuralaista. Menestys teline-, vapaa- ja rytmisessä kilpavoimistelussa sekä aerobicin puolella jatkoi tasaisesti nousuaan. Vapaavoimistelussa syntyi uusia kilpailujoukkueita. Aerobicissa osallistuttiin HiHop-tapahtumaan ja lajin SM-kisoihin. Mari-Anne Anttosen valmentamat rytmiset tytöt kehittyivät kohti suomalaista kärkeä ikäryhmässään. Telinevoimistelussa saavutettiin edelleen luokkanousuja. 

Vuonna 1995

Sai seura jälleen järjestettäväkseen suuret kilpailut Kerttulan liikuntahallissa. Kysymyksessä olivat Svolin joukkuevälinevoimistelun mestaruuskisat ja ylimpien ikäluokkien kohdalla SM-kisat. Mukana oli eri puolilta Suomea 93 joukkuetta. Kisojen järjestelyt onnistuivat kiitettävästi. Kilpailullisesti nousi esiin seuramme uusi 10-12 -vuotiaitten vapaavoimistelujoukkue Meri Rytkösen ja Anna-Mari Mannisen ohjaamana. Joukkue valittiin hyvästä menestyksestään loppukilpailuissa alueelliseen valmennusrenkaaseen. 

Myös rytmisessä kilpavoimistelussa järjestettiin ensimmäiset kansalliset Syyskisat. Kisoihin osallistui n. 40 juniori-ikäistä kilpailijaa. Mari-Anne Anttonen hoiti talkooryhmänsä kanssa sujuvasti kisajärjestelyt ja nuoret seuran rytmiset voimistelijat saavuttivat useita mitalisijoituksia. Tällä toimikaudella aloitettiin myös rytmisen perusohjaus. "Kirppuryhmän" kanssa aloitti Irina Ylikylä. Seuran valmentajia oli tällä kaudella jo 26. Valmentajakoulutus oli voimakasta nimenomaan aerobicin puolella.

Ongelmana kohosi esiin valmentajapula nimenomaan telinevoimistelun puolella. Seuran onnistui kuitenkin täyttämään tarve lähinnä turkulaisilla voimilla.

Kansainvälisiä yhteyksiä vapaavoimistelussa kehitettiin. Sanna Innola osallistui Alicanten (Espanja) voimistelujuhliin ryhmänsä kanssa. Joukkue saavutti suurta huomiota sekä tapahtuman yleisön että järjestäjien keskuudessa. Matkakustannukset hoidettiin suurelta osalta talkootoiminnalla ja osin seuran ja Raision kaupungin tuella.

Seuran sihteerin Kaija Innolan tehtävät laajenivat käsittämään myös rahastonhoidon ja jäsenrekisterin pidon. Samalla hän alkoi vetää myös vanhempainyhdistyksen toimintaa.

Seuran uusi verryttelypuku otettiin käyttöön aivan tämän toimintakauden lopulla. Suunnittelun hoitivat Sanna Innola ja Elina Naski.

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Raimo Hillberg päätti tehtävänsä syyskokouksessa kahdeksan toimikauden jälkeen varsinaisten virkatehtäviensä laajenemisen takia ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Salospohja. Raimo Hillberg asiantuntevana voimisteluihmisenä ja tarkkana talousjohtajana oli luotsannut Raision Jumpparit alkuvuosien pienestä kotoisesta yhteisöstä aktiiviseksi ja nyt jo keskisuureksi hyvin toimivaksi varteenotettavaksi varsinaissuomalaiseksi seuraksi. 

Vuonna 1996

Keskeisin tapahtuma seuran toiminnassa oli SYKE 100, suomalaisen naisvoimistelun 100-vuotisjuhla Helsingissä. Raision Jumpparien Riitta Salospohja oli mukana tapahtuman loppunäytöksen koreografiryhmässä ja seurasta osallistui viikon pituiseen tapahtumaan 20 voimistelijaa ja useita ohjaajia.

Vapaavoimistelun joukkuevalmennus laajeni edelleen ja seurasta osallistui alueen kilpailuihin yhtä paljon joukkueita kuin turkulaisista suurseuroista. Aikaisempien joukkueitten lisäksi menestyi Elina Mäntymäen 8-10-vuotisten joukkue. 

Telinevoimistelussa keskityttiin perusvalmennukseen. Sari Teräväinen jatkoi valmennusryhmän kanssa ja pieni ryhmä saavutti luokkanousuja kauden kilpailuissa. 

Rytmisessä kilpavoimistelussa Noora Lehtimäki jatkoi menestystään sekä kotimaan että kansainvälisissä kilpailuissa. Noora osallistui Calaisin (Ranska) kutsukilpailuihin ja sijoittui kilpailuissa hyvin. "Kirpuille" perustettiin jatkoryhmä ohjaajana Mervi Arpalahti.

Aerobicin puolella tapahtui voimakas kehittyminen osanottajamäärissä. Uutena harjoittelupaikkana tuli mukaan Kilosport. Joukkueaerobic lajina sai alkunsa seuran piirissä Tuuli Salospohjan toimesta ja ryhmät osallistuivat aktiivisesti kansallisiin tapahtumiin.

Vuonna 1997

Kuluvan vuoden toiminnasta sen kirjoitushetkeen tekstidokumenttien pohjalta on paljonkin kerrottavaa. Täydellisenä sen voi kirjoittaa vasta seuraavassa historiikissa, joten pitäydyn luettelomaisessa esityksessä.

 • Raision Jumppareissa jäseniä yli 500.
 • Valmentajia 28.
 • Vapaavoimistelussa seuran joukkueet aluekisoissa kärkipään tuntumassa, uusia valmentajia Kaisa Saarni ja Leni Varpi.
 • Rytmisessä kilpavoimistelussa kotimaista ja kansainvälistä menestystä: Juniorien SM-kilpailuissa Noora Lehtimäki neliottelussa 3. sekä finaaleissa kolme hopea - ja yksi pronssimitali, Calais`in kansainvälisissä kutsukilpailuissa 4-ottelussa viides ja finaaleissa keilojen hopeamitali, Verviersin (Belgia) Europa Cup-kilpailussa (ent. juniorien EM-kisa) neliottelussa 20. 61 osanottajasta, Romanian International Championships -kilpailussa neliottelussa kuudes ja nauhaohjelmassa pronssimitali.
 • Anu Savola mukana Romaniassa ensimmäisen kerran kansainvälisessä kilpailussa hankkimassa kokemusta
 • Kotimaassa molemmat edellä mainitut tytöt osallistuivat Team Rhytmics Cup -kilpailuun saavuttaen Raision Jumppareiden joukkueena toisen tilan.
 • Raision Jumpparit tunnustettiin Suomen seuroista toiseksi parhaaksi rytmisen kilpavoimistelun juniorien alueella.
 • Telinevoimistelijoita seurassa on toistasataa ja syksyllä osallistutaan jälleen innolla kansallisiin kilpailuihin.
 • Aerobic-puolella seuran jäseniä yli 150, joukkueaerobicin kehitys on edennyt ja seura saa järjestettäväkseen ensimmäiset kansalliset kilpailut joulukuussa. Seura saa Nuori Suomi ry:ltä Sinettiseuratunnustuksen.
 • Syyskaudella Raision Jumpparit ry keskittyy 10-vuotisjuhlallisuuksiinsa, jossa mm. naulataan seuran lippu, jonka on suunnitellut Pertti Pernaja. Lipun vihkimisen suorittaa Teppo Lummikko (seuran ent. johtokunnan jäsen).
 • Seuran johtokunta: Jorma Salospohja puheenjohtajana, Kaija Innola, sihteerinä ja rahastonhoitajana, jäseninä Raimo Hillberg, Elina Mäntymäki (o.s. Naski), Tuuli Salospohja, Sanna Sundberg (o.s. Innola), Jouni Suominen, Veera Suovanen (o.s. Rauna) ja Mari-Anne Wallius (o.s. Anttonen).

Tässä suomalaisen voimisteluseuran syntyhistoria ensimmäisen kymmenvuotistaipaleen ajalta. Joitakin nimiä on saattanut jäädä mainitsematta mutta olen kuitenkin halunnut keskittyä eri lajien linjojen vetämiseen ja niiden kautta seuran toiminnan kehittymiseen. Kun seuraava merkkipaalu Raision Jumpparien historiassa kirjoitetaan, toivon ja uskon seuran jatkavan edelleen kehittyvänä voimistelun yleisseurana ja jatkuvasti ajan rytmissä etenevänä yhdistyksenä.

Tehtävän saaneena
Jorma Salospohja